Είμαστε εδώ για κάθε ανάγκη διακόσμισης και διαρύθμισης του χώρου σας.

  • 23840 28028
  • Αθανασίου Διάκου 51 - Αριδαία Ν.Πέλλας, Αριδαία Ν.Πέλλας 58400
  • info@electron-stores.gr
047-0032

26050

Κωδ. 047-0032 €4.85

047-0002

26002

Κωδ. 047-0002 €5.24

047-0009

26025

Κωδ. 047-0009 €5.24

047-0011

26017

Κωδ. 047-0011 €5.24

047-0030

26027

Κωδ. 047-0030 €5.24

047-0006

26033

Κωδ. 047-0006 €5.39

047-0019

26030

Κωδ. 047-0019 €5.39

047-0001

26003

Κωδ. 047-0001 €5.70

047-0003

26008

Κωδ. 047-0003 €5.70

047-0004

26040

Κωδ. 047-0004 €5.70

047-0025

26041

Κωδ. 047-0025 €5.70

047-0013

26012

Κωδ. 047-0013 €6.01

047-0032

26050

Κωδ. 047-0032 €4.85

26050-TESLANOL SC-SHAVER CLEANER SPRAY 100ml

047-0002

26002

Κωδ. 047-0002 €5.24

26002-TESLANOL DUST OFF SPRAY 200ml

047-0009

26025

Κωδ. 047-0009 €5.24

26025-TESLANOL T6-OSCILLIN 200ml

047-0011

26017

Κωδ. 047-0011 €5.24

26017-TESLANOL LEKTRO-CLEAN 200ml

047-0030

26027

Κωδ. 047-0030 €5.24

26027-TESLANOL UNI-PLAST SPRAY 200ml

047-0006

26033

Κωδ. 047-0006 €5.39

26033-TESLANOL POLARIN-FORTE 200ml

047-0019

26030

Κωδ. 047-0019 €5.39

26030-TESLANOL T35-LOSOL 200ml

047-0001

26003

Κωδ. 047-0001 €5.70

26003-TESLANOL DUST OFF SPRAY 400ml

047-0003

26008

Κωδ. 047-0003 €5.70

26008-LABEL OFF 200ml

047-0004

26040

Κωδ. 047-0004 €5.70

26040-TESLANOL PRINTER SPRAY 200ml

047-0025

26041

Κωδ. 047-0025 €5.70

26041-TESLANOL GUMMI-REINIGER CLEANER 200ml

047-0013

26012

Κωδ. 047-0013 €6.01

26012-TESLANOL PLASTIC CLEANING 400ml