Είμαστε εδώ για κάθε ανάγκη διακόσμισης και διαρύθμισης του χώρου σας.

  • 23840 28028
  • Αθανασίου Διάκου 51 - Αριδαία Ν.Πέλλας, Αριδαία Ν.Πέλλας 58400
  • info@electron-stores.gr
160-0448

W7-50961/HQ

Κωδ. 160-0448 €2.70

160-0440

W7-50817 HQ

Κωδ. 160-0440 €2.93

160-0097

W7-50569/HQ

Κωδ. 160-0097 €3.00

160-0431

W7-51500/P

Κωδ. 160-0431 €4.77

160-0670

W7-53902/HQF

Κωδ. 160-0670 €4.77

160-0094

W7-50588/HQ

Κωδ. 160-0094 €4.77

160-0553

W7-50569/HQF

Κωδ. 160-0553 €4.77

160-0513

W7-52454/HQF

Κωδ. 160-0513 €4.77

160-0643

W7-50567/HQF

Κωδ. 160-0643 €4.77

160-0660

W7-50578/HQF

Κωδ. 160-0660 €4.85

160-0663

W7-53906/HQF

Κωδ. 160-0663 €4.85

160-0664

W7-50550/HQF

Κωδ. 160-0664 €4.85

160-0448

W7-50961/HQ

Κωδ. 160-0448 €2.70

W7-50961/HQ BAUKNECHT

160-0440

W7-50817 HQ

Κωδ. 160-0440 €2.93

W7-50817 HQ

160-0097

W7-50569/HQ

Κωδ. 160-0097 €3.00

W7-50569/HQ ELECTROLUX

160-0431

W7-51500/P

Κωδ. 160-0431 €4.77

W7-51500/P MOULINEX

160-0670

W7-53902/HQF

Κωδ. 160-0670 €4.77

W7-53902/HQF LUX 180

160-0094

W7-50588/HQ

Κωδ. 160-0094 €4.77

W7-50588/HQ ELECTROLUX

160-0553

W7-50569/HQF

Κωδ. 160-0553 €4.77

W7-50569/HQF ELECTROLUX

160-0513

W7-52454/HQF

Κωδ. 160-0513 €4.77

W7-52454/HQF GEMINI

160-0643

W7-50567/HQF

Κωδ. 160-0643 €4.77

W7-50567/HQF DUST BUG ELECTROLUX

160-0660

W7-50578/HQF

Κωδ. 160-0660 €4.85

W7-50578/HQF ELECTROLUX E6

160-0663

W7-53906/HQF

Κωδ. 160-0663 €4.85

W7-53906/HQF ELECTROLUX

160-0664

W7-50550/HQF

Κωδ. 160-0664 €4.85

W7-50550/HQF ELECTROLUX-NILFISK