Είμαστε εδώ για κάθε ανάγκη διακόσμισης και διαρύθμισης του χώρου σας.

  • 23840 28028
  • Αθανασίου Διάκου 51 - Αριδαία Ν.Πέλλας, Αριδαία Ν.Πέλλας 58400
  • info@electron-stores.gr
016-0392

ENERGIZER 377-376

Κωδ. 016-0392 €0.79

016-0390

ENERGIZER 364-363

Κωδ. 016-0390 €0.82

016-0471

ENERGIZER CR1220

Κωδ. 016-0471 €1.06

016-0472

ENERGIZER CR2025

Κωδ. 016-0472 €1.06

016-0470

ENERGIZER CR2032

Κωδ. 016-0470 €1.09

016-5209

ENERGIZER CR2016

Κωδ. 016-5209 €1.09

016-0432

ENERGIZER 379

Κωδ. 016-0432 €1.09

016-0391

ENERGIZER 370-371

Κωδ. 016-0391 €1.14

016-0428

ENERGIZER 395-399

Κωδ. 016-0428 €1.16

233-0132

NEDIS BALCR20165BL

Κωδ. 233-0132 €1.23

233-0133

NEDIS BALCR20255BL

Κωδ. 233-0133 €1.23

233-0157

NEDIS BALCR20325BL

Κωδ. 233-0157 €1.23

016-0392

ENERGIZER 377-376

Κωδ. 016-0392 €0.79

ENERGIZER 377-376 WATCH BATTERY

016-0390

ENERGIZER 364-363

Κωδ. 016-0390 €0.82

ENERGIZER 364-363 WATCH BATTERY

016-0471

ENERGIZER CR1220

Κωδ. 016-0471 €1.06

ENERGIZER CR1220 LITHIUM COIN

016-0472

ENERGIZER CR2025

Κωδ. 016-0472 €1.06

ENERGIZER CR2025 LITHIUM COIN

016-0470

ENERGIZER CR2032

Κωδ. 016-0470 €1.09

ENERGIZER CR2032 LITHIUM COIN

016-5209

ENERGIZER CR2016

Κωδ. 016-5209 €1.09

ENERGIZER CR2016 LITHIUM COIN

016-0432

ENERGIZER 379

Κωδ. 016-0432 €1.09

ENERGIZER 379 WATCH BATTERY

016-0391

ENERGIZER 370-371

Κωδ. 016-0391 €1.14

ENERGIZER 370-371 WATCH BATTERY

016-0428

ENERGIZER 395-399

Κωδ. 016-0428 €1.16

ENERGIZER 395-399 WATCH BATTERY

233-0132

NEDIS BALCR20165BL

Κωδ. 233-0132 €1.23

NEDIS BALCR20165BL Lithium Button Cell Battery CR2016, 3V, 5 pieces, Blister

233-0133

NEDIS BALCR20255BL

Κωδ. 233-0133 €1.23

NEDIS BALCR20255BL Lithium Button Cell Battery CR2025, 3 V, 5 pieces, Blister

233-0157

NEDIS BALCR20325BL

Κωδ. 233-0157 €1.23

NEDIS BALCR20325BL Lithium Button Cell Battery CR2032, 3V, 5 pieces, Blister