Είμαστε εδώ για κάθε ανάγκη διακόσμισης και διαρύθμισης του χώρου σας.

  • 23840 28028
  • Αθανασίου Διάκου 51 - Αριδαία Ν.Πέλλας, Αριδαία Ν.Πέλλας 58400
  • info@electron-stores.gr
055-0810

17077

Κωδ. 055-0810 €1.16

055-0762

17079

Κωδ. 055-0762 €1.31

055-0764

17082

Κωδ. 055-0764 €2.08

055-0763

17081

Κωδ. 055-0763 €2.54

055-0810

17077

Κωδ. 055-0810 €1.16

17077 KBCR 5 (100 pcs)

055-0762

17079

Κωδ. 055-0762 €1.31

17079 KBCR 7 ( PIECES 100 ) ΡΟΚΑ

055-0764

17082

Κωδ. 055-0764 €2.08

17082 KBCR 10 ( PIECES 100 ) ΡΟΚΑ

055-0763

17081

Κωδ. 055-0763 €2.54

17081 KBCR 9 ( PIECES 100 ) ΡΟΚΑ